Loading...
werkvloer

Wanneer een ergotherapeut inschakelen?

ergotherapeut inschakelen

 Het kan in verschillende situaties wenselijk zijn om een ergotherapeut in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan de fase na een ernstig ongeluk, waarbij je blijvend letsel opgelopen hebt. Het letsel kan leiden tot belemmeringen in je dagelijkse activiteiten. Om die belemmeringen zo goed mogelijk op te heffen, kan de hulp van een ergotherapeut uitkomst bieden. Op deze pagina lees je meer over hetgeen ergotherapie voor jou kan betekenen. Wist je dat in Nederland circa twintig procent van de bevolking kampt met belemmeringen in hun dagelijkse activiteiten? Het toont aan hoe groot de vraag naar de hulp van een ergotherapeut is. Hulp van een ergotherapeut inschakelen is niets om je voor te schamen.

 

Werk van een ergotherapeut 

Wat is een ergotherapeut? Een ergotherapeut komt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een fysiotherapeut, bij mensen thuis. Hier bekijkt de ergotherapeut samen met diens cliënt, welke beperkingen er spelen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten. Heeft iemand bijvoorbeeld moeite om zichzelf te wassen? Wordt het steeds lastiger om het eten te bereiden in de avond? Enzovoorts. Een ergotherapeut komt niet alleen bij mensen thuis. Ook op de werkvloer kan men te maken krijgen met beperkingen. Het maakt dat de ergotherapeut ook op kantoor komt om te inventariseren welke belemmeringen er spelen en hoe deze kunnen worden opgelost.  

 

Denken in oplossingen in plaats van in beperkingen

Een ergotherapeut denkt in oplossing, in plaats van in beperkingen. Het is niet altijd mogelijk om een belemmering als gevolg van een ziekte of handicap op te lossen. Er zijn echter dermate veel medische hulpmiddelen verkrijgbaar, dat deze belemmering of beperking zo goed mogelijk kan worden ingedamd. Op deze manier kan men ook met een handicap of tijdens een ziekte zelfstandig blijven leven, zonder afhankelijk te worden van externen. Met name die afhankelijkheid is iets wat door veel mensen gevreesd wordt bij ziekte of een handicap.