Loading...
ondernemen

Wat houdt een zorgplicht in?

Werkgevers zijn in veel gevallen verantwoordelijk voor hun werknemers op de werkvloer. Maar wat houdt deze zorgplicht precies in, tot hoe ver reikt de plicht en wie vergoedt de schade?

Een veilige werkomgeving

Als werkgever is het jouw taak om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werknemers moeten namelijk ten alle tijden veilig kunnen werken; de zorgplicht ligt bij de werkgever. Dit betekent dat eventuele machines gekeurd moeten zijn, zodat ze veilig te gebruiken zijn. Ook mogen er alleen werknemers met een bevoegdheid werken met bepaalde machines. Wanneer werknemers zonder bevoegdheid met machines werken en er gebeurt een ongeluk, wordt dit niet verzekerd. Ook moet je als werkgever zorgen voor voldoende instructie. Een ongeluk door gebrek aan kennis kan namelijk snel gebeuren. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid van je medewerkers, maar je bent niet standaard aansprakelijk. Dit betekent dat je alleen aansprakelijk kunt worden gesteld als je je niet aan je zorgplicht houdt. Vaak moet je als werkgever dan ook de schade betalen.

Zorgplicht regels

Er bestaan veel regels voor het houden aan de zorgplicht. Een voorbeeld hiervan zijn de ARBO-regels. Deze regels moet de werkgever, maar ook de werknemer door en door kennen. Door kennis van de regels en voorschriften wordt een ongeluk vaak al voorkomen. Maar voor elke branche gelden andere afspraken en regels. Dit, omdat elke branche ook andere werkzaamheden verricht. Wanneer een werknemer voor het eerst in een bepaalde branche komt werken, is het dus verplicht dat deze de regels leert. Maar voldoen aan de ARBO-regels houdt niet in dat je aan de zorgplicht voldoet. Regels zoals ARBO-regels zijn het minimum voor op de werkvloer. De werkgever zelf moet er met oplettendheid en aandacht zelf voor zorgen dat er geen ongelukken gebeuren.

De reikwijdte van de zorgplicht

De zorgplicht is een erg vaag fenomeen. Er is niet duidelijk tot hoe ver de zorgplicht rijkt. Zelfs als de werkgever op het eerste gezicht niet aansprakelijk is, kan deze toch nog aansprakelijk gesteld worden. Zo geldt de zorgplicht bijvoorbeeld ook voor bedrijfsuitjes, het rijden in bedrijfsauto’s en zelfs voor thuiswerken. Over het algemeen is het gewoon de taak van de werkgever om goed te zorgen voor de werknemer. Een veilige werkplek is in ieder geval al een goed begin.