Loading...
ondernemen

Alles wat je moet weten over een advocaat

Als je overweegt een advocaat in te huren dan betekent dit waarschijnlijk dat er zich een lastige situatie heeft opgedaan. Zo kan een advocaat helpen bij verschillende juridische zaken. Het is de taak van een advocaat om jou te vertegenwoordigen en te adviseren. Ondanks dat vele mensen dit wel weten zijn er nog vele onduidelijkheden over dit vak. Wat doen advocaten precies? Waarvoor kan ik een advocaat allemaal inhuren? Welke rechtsgebieden zijn er allemaal? In deze blog worden deze vragen hopelijk beantwoord. Alles wat je over een advocaat moet weten komt langs.

Een advocaat

Een advocaat is een jurist die in rechtszaken belangenbehartiger is voor één partij. Dit is in tegenstelling met een notaris. Een notaris is een jurist die onpartijdig is en voor twee partijen die het niet met elkaar eens zijn werkzaam kan zijn. Een advocaat is dus van belang als je tegen een andere partij wilt strijden. Een advocaat kan adviseren en onderhandelen, daarnaast onderhoudt de advocaat het contact met de tegenpartij. Wat een advocaat precies allemaal doet hangt erg af van het rechtsgebied waarin hij of zij werkzaam is.

Rechtsgebieden

Er zijn erg veel verschillende rechtsgebieden waarin een advocaat werkzaam kan zijn. Deze rechtsgebieden kunnen erg veel van elkaar verschillen. Er is voor bijna elke probleem wel een oplossing te vinden. In deze blog zullen er twee even kort worden behandeld.

Advocaat arbeidsrecht

Het arbeidsrecht houdt zich bezig met de relatie tussen werkgever en werknemer. Er zijn erg veel verschillende situaties waarin een advocaat arbeidsrecht van pas kan komen. Dit hoeft helemaal niet erg negatief te zijn. Het bijvoorbeeld ook gaan over het opstellen van een arbeidsovereenkomst. Andere zaken waar een advocaat arbeidsrecht op kan treden is bij: een reorganisatie; een wanprestatie die is geleverd of ziekteverzuim. Dit zijn maar enkele van de vele verschillende facetten die vallen onder arbeidsrecht.

Advocaat familierecht

Als het gaat over familie dan kan dit een erg gevoelig puntje zijn. Om een familierecht advocaat hierbij in te schakelen kan erg verstandig zijn. Toch hoeft het, ook hier, niet altijd over negatieve situaties te gaan. Zo kan het gaan om adoptie of een naamwijziging. Ook de minder prettige familiezaken vallen onder het familierecht. Denk hierbij aan een echtscheiding.