Loading...
ondernemen

Administratie op orde voor een succesvol management

Het bijhouden van bedrijfsadministratie behoort zelden tot de favoriete bezigheden van een ondernemer. Accurate, actuele en volledige administratie is echter essentieel voor een gezonde bedrijfsvoering.

Wanneer administratieve zaken niet op orde zijn, vergeten worden of niet accuraat zijn, kan dit leiden tot diverse problemen. Niet-betaalde salarissen, kosten die niet (goed) geraamd zijn en een slecht overzicht van de financiële gezondheid van de onderneming zijn risico’s.

Het bijhouden van de administratie kan versimpeld en versterkt worden door het gebruik van daarvoor bestemde administratiesoftware.

Effectieve personeelsadministratie

Het op de juiste wijze bijhouden van personeelsadministratie ligt aan de basis van het succesvol uitvoeren van HR-taken. Zonder correcte administratie, liggen fouten vanuit HR op de loer, worden risico’s of problemen niet tijdig herkend en functioneert een HR-afdeling als geheel minder efficiënt.

Hoe groter een onderneming, hoe meer administratie er ontstaat en hoe lastiger het kan zijn om het overzicht te bewaren. Software voor personeelsadministratie kan hier een belangrijke bijdrage leveren.

Met software voor personeelsadministratie kunnen diverse taken geautomatiseerd worden en de verwerking van informatie versimpeld worden. Dit zorgt niet alleen voor een beter overzicht, maar stelt HR-medewerkers ook in staat bezig te zijn met taken die anders ondergesneeuwd raken. Niet op de laatste plaats: persoonlijk contact met medewerkers.

Aan de hand van software voor personeelsadministratie kan HR optimaal haar taken uitvoeren en zo zorgen voor een gezonde interne bedrijfsvoering.

Salarisadministratie

Nog een vorm van administratie die het verschil kan betekenen tussen goede en slechte bedrijfsvoering, is salarisadministratie. Bij zowel grote als kleine ondernemingen is het van groot belang dat medewerkers tijdig en correct het salaris ontvangen.

Medewerkers kennen ieder eigen vaste lasten, waarbij voor het voor velen erg belangrijk is dat het moment van salarisbetaling constant en betrouwbaar is. Wanneer er iets misgaat met de uitbetaling, kan onvrede ontstaan. Een relatief eenvoudige fout als een dag vertraging in de uitbetaling kan al leiden tot serieuze onvrede.

Ook aan de andere kant van de salarisadministratie, bijvoorbeeld het betalen van belastingen, mogen geen fouten gemaakt worden. Fouten in berekeningen omtrent belastingen, toeslagen, aftrekposten en vorderingen kunnen leiden tot forse onvoorziene tekorten.

Door gebruik te maken salarisadministratie software kan ook dit voorkomen worden. Kies hierbij voor software die voldoet aan alle (wettelijke) eisen en bijvoorbeeld ook de cao van de branche kan verwerken in berekeningen en modellen.

Software voor salarisadministratie zorgt niet alleen voor foutloze administratie, maar ook voor meer overzicht.