Loading...
nieuwe werken

De rollen binnen scrum: een doelgerichte approach

De werkomgeving op kantoor verandert de laatste jaren in een rap tempo. Van het nieuwe werken, waarbij er geen vaste kantoorplekken meer zijn en thuiswerken makkelijker gemaakt moet worden, tot verschillende approaches om meer doelgericht te werken.

In de laatste dertig jaar is ook agile werken ontwikkeld. Al in de jaren tachtig kwam dit op, met name in de IT-wereld. Agile werken wil zeggen dat er in kleine teams klantgericht te werk wordt gegaan. In korte cycli wordt er gewerkt en kleine doelstellingen die samen leiden tot het efficiënt en effectief bereiken van een groot doel.

Eén van de meest gebruikte werkwijzes binnen agile werken is scrum. Scrum is ontstaan vanuit business studies en inmiddels de meest gebruikte methode voor agile werken.

In een scrum team, dat bestaat uit vijf tot elf leden en meestal minder dan elf, zijn er verschillende rollen. Nieuwwerken.nl bespreekt deze rollen stuk voor stuk.

Scrum team

Het scrum team is het team als geheel. Het grootste deel van het team is puur teamlid en draagt daarnaast geen extra rol. Wel kan ieder lid een andere rol hebben binnen het werkveld.

Het scrum team werkt samen om op korte termijn doelstellingen (die meetbaar zijn) te bereiken. Een cyclus van scrum wordt ook wel een sprint genoemd en duurt normaliter één tot vier weken, waarna een nieuwe sprint wordt gestart.

Aan het einde van een dergelijke sprint wordt een doelstelling bereikt. Meestal de oplevering van een (deel van een) product. Dit is vanzelfsprekend ook afhankelijk van het werkveld en het eindproduct. In sommige werkvelden wordt na iedere sprint een eindproduct opgeleverd.

Tijdens de sprint heeft het team iedere dag een zogenaamde stand-up, waarbij wordt besproken wat de doelstellingen zijn, wat de voortgang is, wat men nodig heeft van elkaar en of er wijzigingen moeten plaatsvinden.

Het scrum team is erg agile, oftewel behendig: het kan snel inspelen op wisselende werkomgevingen en zo snel aanpassingen maken wanneer dit nodig blijkt. Scrum maakt het hierdoor mogelijk om zeer gericht te werk te gaan, wat bij de juiste uitvoering leidt tot betere resultaten op een kortere termijn.

Scrum master

De scrum master is de persoon die het team op het juiste traject houdt, kwaliteit bewaakt en ervoor zorgt dat iedereen de juiste workload krijgt.

Belangrijk om te weten is dat de scrum master geen autoritaire positie heeft. De scrum master faciliteert de leden om individueel of als team de doelen te kunnen bereiken. De scrum master is dan ook niet per definitie de persoon met de hoogste positie binnen een team: het idee is dat iedereen op een gelijk niveau werkt aan de doelen.

Een scrum master moet hiervoor een cursus volgen om scrum master certified te zijn. Zo kan de scrum master optimaal zijn of haar rol vervullen. De scrum master is een belangrijke schakel in het scrum team. De effectiviteit van het team is sterk afhankelijk van het functioneren van de scrum master.

Product owner

De product owner bewaakt de kwaliteit van het product waaraan men werkt. Het is tevens de persoon die het contact onderhoudt met de stakeholders en ervoor zorgt dat de afstemming tussen het team en de stakeholders goed blijft.

De product owner is meestal een direct onderdeel van het team en werkt zelf ook aan het product, maar het is ook niet ongebruikelijk dat de product owner werkt bij de klant waarvoor het product geproduceerd wordt.

Dit is een vrij directe approach die druk plaatst op het team, maar ook de klant zeer sterk betrekt bij het proces. Of dit mogelijk en wenselijk is verschilt per geval, maar een product owner aan klantzijde wordt steeds gebruikelijker.