Loading...
beveiliging

Wat is een bedrijfsbrandweer?

bedrijfsbrandweer

Bestaat er bij uw organisatie een verhoogd risico op brand of ongevallen met gevaarlijke stoffen? Dan is het vaak verstandig om een bedrijfsbrandweer in te schakelen. Een bedrijfsbrandweer is vaak een particulier brandweerkorps van een instelling of bedrijf. Voorbeelden van organisaties waarvoor regelmatig een bedrijfsbrandweer wordt ingezet zijn: chemische bedrijven, grotere industrieën, luchthavens en universiteiten. Bedrijfsbrandweren zijn op een beperkt gebied inzetbaar, waardoor ze over de juiste kennis beschikken bij noodsituaties ter plaatse.

Wanneer is een bedrijfsbrandweer verplicht?

Op grond van de Wet Veiligheidsregio’s of Veiligheidswet BES kan een bedrijf of inrichting verplicht worden om een bedrijfsbrandweer te hebben. Vooral als incidenten bij het bedrijf in kwestie een groot gevaar kunnen opleveren voor de omgeving is een bedrijfsbrandweer vaak verplicht. De eisen waaraan een dergelijke bedrijfsbrandweer moet voldoen is afhankelijk van de situatie. Aan welke eisen de bedrijfsbrandweer precies moeten voldoen wordt vastgesteld door het bestuurscollege of de veiligheidsregio. 

Bedrijfsbrandweer waarborgt de veiligheid

Een bedrijfsbrandweer inhuren zorgt ervoor dat de veiligheid van uw project en omgeving gewaarborgd wordt. Bedrijfsbrandweren staan standby voor elk incident en zijn getraind om te helpen bij nabluswerkzaamheden. Bij zowel kleine projecten van ondernemers als grote industriële projecten is het verstandig om een gecertificeerde bedrijfsbrandweer in te schakelen. Voor het waarborgen van de veiligheid in elke situatie is het belangrijk om te zoeken naar de juiste vakmensen. Een bedrijfsbrandweerkorps bestaat uit gecertificeerd personeel met allemaal verschillende functies, zoals bijvoorbeeld: manschap, chauffeur, bevelvoerder of gaspakdrager.

 

In Nederland zijn er naar schatting ongeveer 400 bedrijven die onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen (BRZO) vallen. Doordat er gevaarlijke stoffen aanwezig zijn kunnen er escalaties of incidenten ontstaan met verstrekkende gevolgen. Ook voor de omgeving. Een bedrijfsbrandweer zorgt ook in deze situaties voor meer veiligheid en extra capaciteit op het gebied van brandveiligheid.