Loading...
werkvloer

Voldoen aan de wereldwijde ISO 9001-norm

ISO 9001 is een norm die bepaalde eisen stelt aan het kwaliteitmanagementsysteem van een bedrijf. ISO 9001 wordt ook wel gezien als ‘de moeder aller normen’, omdat het wereldwijd de meest gebruikte kwaliteitsnorm is. Voor ondernemingen in een groot deel van de branches is het hebben van een ISO 9001-certificaat belangrijk en in veel gevallen zelfs essentieel. Doe je als bedrijf mee aan een aanbestedingsronde van een overheidsorganisatie, dan is het beschikken over een ISO 9001-certificaat meestal een vereiste, soms aangevuld met andere ISO-normen.

Wat is ISO 9001 precies?

ISO 9001 is opgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie, afkort ISO. ISO is een samenwerkingsverband van maar liefst 164 nationale standaardisatieorganisaties en daarom vrijwel overal erkend. Het doel van de ISO 9001-norm is dat een onderneming een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelt en dit continu verbeterd. Het gevolg hiervan moet zijn dat het bedrijf op een kwalitatief hoge, betrouwbare en veilige manier handelt.

Door gecertificeerd te zijn voor ISO 9001, kan een onderneming aantonen dat het op een hoogwaardige, efficiënte en veilige manier opereert. Het toont aan dat het bedrijf bezig is met constante verbetering en degelijk opereert. De norm is zo opgesteld, dat de voorschriften op iedere branche toepasbaar zijn. Het is aan het bedrijf zelf om de voorschriften toe te passen op de situatie van het bedrijf zelf.

Opbouw ISO 9001

ISO 9001 is opgebouwd uit tien hoofdstukken. Door de stappen te doorlopen kan certificering behaald worden:

  1. Scope
  2. Normatieve verwijzingen
  3. Termen en definities
  4. Context van organisatie
  5. Leiderschap
  6. Planning
  7. Ondersteuning
  8. Uitvoering
  9. Evaluatie
  10. Verbetering

Wanneer aan al deze stappen voldaan wordt, toont het bedrijf aan dat het continu verbeterd en kan het gecertificeerd worden door bureau dat deze certificaten mag uitreiken. Het is ook mogelijk met ondersteuning van dergelijke bureaus het kwaliteitsmanagementsysteem op te stellen, zodat je als bedrijf zeker weet dat je voldoet aan alle eisen van de norm.

Moet ik voldoen aan ISO 9001?

Niet voor alle bedrijven is het essentieel dat ze voldoen aan de norm, want het is geen wettelijke verplichting. Wel is het bij aanbestedingen en sommige samenwerkingen met andere bedrijven een vereiste van de andere partij. Bovendien is het aan te bevelen te voldoen aan de norm, omdat het in principe altijd de bedrijfsvoering beter zal maken. Bedrijven hebben er altijd voordeel aan te voldoen aan de norm. Er is voor het bedrijf zelf een betere blik op de voortgang van de werkzaamheden, de kwaliteit, de klanttevredenheid, de kosten en veel andere zaken.