Loading...
nieuwe werken

Circulaire plastics, wat kan je er van verwachten?

Plastic

Tegenwoordig kan er worden vastgesteld dat plastic als het ware een verzamelnaam is geworden voor verschillende soorten plastics. We onderscheiden op dit vlak de standaard plastics van onder meer het zogenaamde bioplastic en de circulaire plastics. In het bijzonder over deze laatste wordt er tegenwoordig behoorlijk wat gezegd en geschreven. Dat heeft voornamelijk te maken met het feit dat de CO2-productie in Nederland (en in heel wat andere landen) drastisch moet worden verlaagd. Om dit te kunnen realiseren wordt er nu onder meer gekeken in de richting van de circulaire plastics. Wilt u graag ontdekken wat u daar nu precies allemaal van kunt verwachten? Dat is mogelijk hier op deze pagina!

             Wat zijn de eigenschappen van circulaire plastics?

Laat ons misschien in eerste instantie even kijken naar de precieze eigenschappen waar u op kunt rekenen bij circulaire plastics. In eerste instantie is het belangrijk om ervoor te zorgen dat het plastic zo lang mogelijk in circulatie kan blijven. Om dit te kunnen doen moet niet alleen de kwaliteit gevrijwaard worden, daarnaast moet ze ook beter onderhoudbaar worden. Daar wordt bij circulaire plastics absoluut voor gezorgd. Het gevolg is dan ook dat een vroegtijdige verbranding van het plastic tegen kan worden gegaan waardoor er veel minder fossiele olie vereist zal zijn voor de productie van het plastic.

             Hoe kunnen circulaire plastics gerecycled worden?

Het recyclen van circulaire plastics kan op verschillende manieren gebeuren. Op moment van schrijven zijn er (minstens) twee mogelijkheden bekend om op zeer efficiënte en interessante wijze circulaire plastics te kunnen recycleren. Het gaat hierbij concreet om de volgende:

 

  1. Door middel van een chemische recycling waarbij onder hoge druk en de daarmee gepaard gaande hitte de plastic polymeren worden gescheiden van de hulpmiddelen die deel uitmaken van plastic. Dit betekent in de praktijk een scheiding van onder meer hulpmiddelen zoals kleurstoffen, brandvertragers en vulmiddelen. Omwille van het feit dat er geen verbranding gebeurt blijven de polymeren kwalitatief hoogwaardig. Dit zorgt ervoor dat ze onmiddellijk ingezet kunnen worden voor de productie van plastic.

 

  1. Door het vergassen van laagwaardige plastics met behulp van een beperkte hoeveelheid zuurstof. Doorgaans gaat het hierbij dan om bijvoorbeeld plastics welke deel uitmaken van elektronica en huishoudafval. Bovendien kan er eveneens sprake zijn van de recycling van verpakkingsmaterialen welke niet op mechanische wijze gereinigd kunnen worden.

 

In ieder geval, de bovenstaande twee verschillende vormen van chemisch recycleren zorgen ervoor dat verbranding van plastic kan worden voorkomen wat uiteraard een gunstige impact heeft op de CO2-uitstoot. Ook dit is dan ook zeker en vast een belangrijk voordeel welke we kunnen toeschrijven aan het gebruik van circulaire plastics.

             Circulaire plastics zijn de toekomst

Eigenlijk is het relatief eenvoudig om de CO2-uitstoot van de plasticproductie terug te schroeven. Door volop de kaart te trekken van circulaire plastics wordt er niet geraakt aan de manier waarop plastic kan worden gebruikt terwijl de negatieve impact ervan wel degelijk aanzienlijk kan worden verlaagd. Laat ons nu dan ook maar hopen dat producenten hier oren naar hebben en volop inzetten op het gebruik van circulaire plastics.

 

Benieuwd wat er allemaal wordt gedaan om deze transitie mogelijk te maken? Lees hier verder!