Loading...
it

Verstandig en verantwoordelijk omgaan met data: 3 Voorbeelden

Iedere organisatie krijgt te maken met data die verwerkt moet worden. Dat kan gaan om relatief simpele data als verkoop- en koopgegevens, maar ook om een zeer omvangrijke hoeveelheden die ontstaan tijdens bedrijfsprocessen.

Vraagstukken rond deze data nemen toe in aantal wanneer de omvang van de data toeneemt. Verstandig en verantwoordelijk hiermee omgaan kan niet alleen leiden tot efficiëntere bedrijfsvoering, meer omzet en een betere ervaring voor klanten, maar ook het verschil vormen tussen het voldoen aan wet- en regelgeving.

Enterprise content management

Gedurende werkprocessen kan een grote hoeveelheid data geproduceerd worden op verschillende plekken. De data is gerelateerd aan één proces of product, maar lang niet altijd op één plek of op één wijze bewaard en gestructureerd.

Hierdoor kan het voorkomen dat ongestructureerde data verloren gaat, niet meer gekoppeld kan worden aan het bijhorende proces of niet wordt meegenomen in volgende stappen van het proces.

Dit kan niet alleen schadelijk zijn voor het project, maar afhankelijk van het type data en de sector zelfs tegen de wet zijn. Denk hierbij aan persoonsgegevens die onder de AVG vallen.

Enterprise content management / ECM betreft het beheren van ongestructureerde data op een wettelijk en zakelijk verantwoorde wijze. Dit kan op diverse manieren worden ingericht, waarbij het einddoel consistentie en integratie is van data op de juiste plekken.

Verwerking van big data

Big data is in feite niets meer dan een zeer omvangrijke hoeveelheid data die doorgaans in korte tijd verzameld wordt door organisaties. Deze data kan een schat aan informatie bevatten over een markt, trend, proces of groep mensen, maar is handmatig in principe niet te verwerken.

Ook hiervoor bestaan gelukkig diverse toepassingen die dit kunnen uitvoeren voor de organisatie. Uit deze big data kan business intelligence gewonnen worden die niet zelden de koers van een gehele organisatie kan bepalen. Nauwkeurige verwerking van de data is dan ook van belang. Meestal gebeurt dit met SAP-toepassingen, geproduceerd door gespecialiseerde bedrijven.

Databescherming

Hoewel vrijwel iedere onderneming te maken krijgt met digitale data, is een relatief klein deel actief bezig met de bescherming van deze data.

Een gevaarlijke passiviteit, omdat het bijzonder vaak gaat om data van klanten of gevoelige informatie omtrent de onderneming zelf. Uit zowel veiligheidsoverwegingen en wettelijke overwegingen is een actieve houding in databescherming uitermate belangrijk.

Databescherming kan diverse vormen aannemen, ook afhankelijk van het formaat van de onderneming, het type data en de hoeveelheid data.

Databeveiligingsbedrijven kunnen organisaties hierin adviseren. Voorbeelden van databescherming die zelfs bij de kleinste ondernemingen worden toegepast zijn het gebruik van tweestapsverificatie onder alle werknemers, een beschermd intranet, uitgebreide firewalls en in het geval van gevoelige informatie protocollen hoe men deze data moet gebruiken. In veel gevallen hanteren ondernemingen hier protocollen die een grotere mate van bescherming bieden dan de wet vereist.