Loading...
financieelnieuwe werken

Tips voor succes bij financiële wijsheid – Concentratie, er geraken – Meditatie, er zijn

Door concentratie kan een mens wel de hoogste toppen van het genie bereiken, maar hij kan daarmee niet de hemelse toppen van de Waarheid bereiken; om dit te bereiken moet hij mediteren. Door zich te concentreren kan een mens wel het prachtige begripsvermogen en het grote krachtvermogen van een Caesar benaderen; maar met meditatie kan hij de goddelijke wijsheid en de volmaakte rust van een Boeddha bereiken. De perfectie van de concentratie is het vermogen; de perfectie van de meditatie is de wijsheid.
Door de concentratie verwerven mensen vaardigheden door het beleven van de dingen in de wetenschap, de kunst, de handel enz…, maar door de meditatie verwerven ze vaardigheid in het leven zelf; in de juiste levenswijze, de verlichting, de wijsheid en het inzicht. Heiligen, wijsgeren, redders, wijzen en goddelijke leraars zijn het uiteindelijk resultaat van de heilige meditatie.

Zich concentreren op en mediteren over de opbouw van uw rijkdom zou moeten deel uitmaken van uw alledaags leven. Je moet begrijpen dat het nooit de bedoeling was dat de mens arm zou zijn. Als rijkdom verkregen wordt in de juiste omstandigheden, maakt het ook het leven rijker. Handelingen die door het geloof geïnspireerd worden, zijn daarvan een belangrijk onderdeel. Geloof is immers ook kennis. En kennis is een “substantief”. Geloof is ook een substantief dat ons vertelt wat we hebben. Geloven aan de andere kant is dan weer een werkwoord. Geloven is wat we doen. Geloven is handelen volgens het geloof of  volgens de informatie die je vooraf gekregen hebt.

In onze hedendaagse economische situatie en jouw relatie daarmee, moet je je concentreren op de opbouw van jouw persoonlijk bezit en jouw persoonlijke rijkdom, en niet op de collectieve neerslachtige stemming die de media verspreiden. Afstand bewijst jouw geestesgesteldheid, depressie geeft uiting aan jouw gedachten. De meditatie zal je de verheldering, ideeën en intuïtie bijbrengen die nodig zijn om het bezit en de rijkdom die je wenst te verwerven, duidelijk te maken. Wat is het belangrijkste ?Je moet de verheldering, het idee of de intuïtie herkennen en dan DAAR NAAR HANDELEN. Terwijl je handelt, leef in het geloof en wees dankbaar. Geloof, waarbij geen daden gesteld worden, is op zichzelf dood. Als jouw geloof zwak is, dan is het nu het ogenblik om een vast geloof te ontwikkelen, want zonder geloof zal je jouw verlangens niet kunnen waar maken.

 

Van de redactie van de blokpil: de concentriepil om je geheugen te verbeteren