Loading...
beveiliging

Bedrijfsveiligheid: maak het geen ondergeschoven kind

Binnen iedere branche bestaan er specifieke veiligheidsrisico’s. Een calamiteit of escalatie kan nooit volledig voorkomen worden, maar het is de plicht van iedere organisatie om veiligheidsrisico’s zo klein mogelijk te maken. Aan de hand van onder meer wet- en regelgeving bestaan er richtlijnen die een organisatie moet volgen om dit te realiseren.

Helaas wordt bedrijfsveiligheid niet zelden gezien als een secundaire taak van één of meer werknemers. Dit kan leiden tot een gebrek aan overzicht en onnodige risico’s. Deze risico’s vormen een onnodige bedreiging voor werknemers, bezoekers en de algehele continuïteit van de onderneming.

Nieuwwerken.nl bespreekt vier belangrijk aandachtspunten binnen de veiligheidsorganisatie.

1. Aanwezigheid BHV’ers

Iedere onderneming is wettelijk verplicht om voldoende bedrijfshulpverleners, oftewel BHV’ers, aanwezig te hebben. De wet is hierbij bewust enigszins vaag: ‘voldoende’ is een ruim begrip.

Dit heeft te maken met het feit dat iedere branche een ander aantal BHV’ers vereist om de veiligheid te waarborgen. In sommige branches is meer risico inherent aan het vak.

Het is aan de organisatie om te bepalen hoeveel BHV’ers er moeten worden opgeleid en op ieder moment aanwezig moeten zijn. Het is aan te raden om met een elektronisch systeem bij te houden hoeveel BHV’ers er  op ieder moment aanwezig zijn.

2. Brandveiligheid

Brandveiligheid is van groot belang in vrijwel iedere branche. Het waarborgen van de veiligheid op dit gebied zit in verschillende facetten. De brandmeldinstallaties moeten werken en regelmatig gekeurd worden, er moeten brandblussers aanwezig zijn en er moeten personen worden opgeleid die snel kunnen handelen bij brand.

De veiligheid kan ook door een externe partij worden gewaarborgd. Zo kan een brandwacht ingehuurd worden die bij een calamiteit snel in actie kan komen. Een brandwacht wordt soms verplicht gesteld wanneer er bijvoorbeeld (tijdelijk) niet aan de eis van een werkende brandmeldinstallatie kan worden voldaan.

3. Communicatie bij calamiteiten

Wanneer er een calamiteit plaatsvindt, is snelle communicatie tussen hulpverleners van levensbelang. Niet zelden wordt er helaas nog gewerkt met verouderde portofoons of andere communicatiemiddelen.

Omdat een calamiteit niet vaak voorkomt, zien we bovendien regelmatig dat men niet tijdig in bezit is van deze communicatiemiddelen. Dit komt de noodrespons niet ten goede en leidt tot een verlies van kostbare tijd.

4. Protocollen

Een veiligheidsorganisatie heeft protocollen nodig die snel handelen bij een calamiteit mogelijk maken. Een organisatie moet voor ieder reëel veiligheidsrisico een protocol opstellen. Daarbij moet bijvoorbeeld een protocol zijn bij een branduitbraak, maar ook bij sectorspecifieke bedrijfsongevallen.

Deze protocollen moeten bovendien eenvoudig vindbaar en toegankelijk zijn. Bij een calamiteit moet het protocol direct opvraagbaar en uitvoerbaar zijn. Onder meer hoofd BHV’ers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van deze protocollen.